CONDIȚII DE UTILIZARE

Accesul la paginile site-ului web www.revee.it implică acceptarea de către Utilizator a următoarelor condiții.

Considerații generale

Următoarele condiții de utilizare se aplică vizitatorilor site-ului web REVEE S.r.l. (în continuare denumită „REVEE”) www.revee.it (în continuare denumit „site-ul”); Utilizatorii sunt rugați să le citească cu atenție înainte de a vizita site-ul. Prin accesarea și utilizarea acestui site, Utilizatorul confirmă că a citit și înțeles aceste Condiții și că este de acord să se supună acestora, precum și să respecte toate legile și reglementările aplicabile. REVEE își rezervă dreptul de a modifica aceste Condiții fără comunicare prealabilă și la discreția sa exclusivă.

Dacă nu acceptă aceste Condiții, Utilizatorul este rugat să se abțină de la utilizarea acestui site web.

Utilizarea site-ului web

REVEE nu își asumă nicio responsabilitate nici în legătură cu conținutul site-ului, nici în legătură cu utilizarea acestuia de către terți și nici cu privire la orice contaminare derivată din accesul, interconectarea, descărcarea materialului de pe acest site.

Prin urmare, REVEE nu va fi în niciun fel responsabilă pentru daunele, pierderile sau prejudiciile de orice fel pe care terții le-ar putea suferi în urma contactului cu acest site sau în urma utilizării informațiilor publicate pe acesta.

Orice informație comunicată spontan de către Utilizatori site-ului poate fi folosită în mod liber de către REVEE și de către societățile care au legătură cu aceasta, în conformitate cu aceste prevederi și cu cele cuprinse în Politica de confidențialitate.

Utilizatorii pot utiliza site-ul web exclusiv în scopuri legale. Este absolut interzisă:

  • utilizarea site-ul în orice mod care nu respectă legile și reglementările naționale și internaționale aplicabile;
  • utilizarea site-ul în orice formă ilegală sau frauduloasă sau care are un scop sau efect ilegal sau fraudulos;
  • utilizarea site-ul în orice mod care ar putea deteriora, dezactiva, supraîncărca sau compromite funcționalitatea oricărui server REVEE sau a rețelelor conectate la acesta;
  • utilizarea site-ul în orice mod care constituie un act de defăimare, abuz sau încălcare a drepturilor terților;
  • utilizarea oricărui material sau informație disponibilă pe site, inclusiv imagini și fotografii, sub orice formă care încalcă orice drepturi de autor, mărci comerciale, brevete, secrete profesionale sau alte drepturi de proprietate ale oricărei părți;
  • utilizarea site-ul pentru a transmite, trimite sau a încărca în cunoștință de cauză orice material periculos din punct de vedere tehnic (inclusiv, printre altele, viruși informatici, cum ar fi „Trojan horses”, „worms”, „bombe logice”, date modificate, alte programe dăunătoare sau informații periculoase).
Informațiile de pe site-ul web

REVEE gestionează site-ul pentru a îmbunătăți accesul publicului la informații cu privire la activitățile sale. Toate informațiile de pe site sunt furnizate în mod natural. În ciuda atenției și a celor mai bune eforturi din partea noastră, REVEE nu poate garanta că aceste informații sunt complete, corecte și actualizate.

REVEE declină în mod expres orice responsabilitate care decurge din utilizarea site-ului sau din eventuala încredere bazată pe informațiile de pe site sau din utilizarea acestora de către oricine. Dacă site-ul conține informații privind legile și/sau reglementările și/sau deciziile luate de autoritățile publice, utilizatorii trebuie să fie conștienți de faptul că aceste informații este posibil să fi fost modificate, abrogate sau înlocuite după ce au fost publicate pe site. Prin urmare, utilizatorii sunt invitați să se bazeze exclusiv pe cea mai recentă versiune oficială publicată de autoritățile competente.

Link-uri către alte site-uri

Informațiile furnizate pe site-ul web pot conține referințe și link-uri către terți sau către site-urile lor web. Aceste informații nu reprezintă opinia REVEE, iar linkurile către site-uri terțe sunt furnizate exclusiv în scopuri de informare și pentru a facilita Utilizatorul. REVEE nu își exprimă nicio opinie cu privire la aceste informații sau la astfel de site-uri terțe și nu poate fi în niciun fel responsabilă pentru conținutul acestora.

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate materialele publicate pe site-ul web sunt protejate de drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală și sunt proprietatea REVEE sau autorizate pentru REVEE.
Este interzisă utilizarea, stocarea (cu excepția cazului în care este necesar pentru a vizualiza conținutul site-urilor), reproducerea, modificarea, distribuirea, vânzarea sau transferul oricăruia din aceste materiale fără acordul prealabil scris al REVEE.

Date cu caracter personal

REVEE se angajează să protejeze confidențialitatea Utilizatorilor săi în formele și în modul descris în următoarea Politică de confidențialitate.

Cookies

Când Utilizatorul accesează site-urile, este posibilă instalarea cookie-urilor pe hard disk-ul computerului acestuia pentru a oferi o experiență mai personalizată în utilizarea site-ului. Pentru informații suplimentare, Utilizatorul este rugat să consulte următoarea Politică privind cookie-urile sau funcția de Ajutor a browserului său de internet.

Legea aplicabilă și jurisdicția

Aceste condiții de utilizare a site-ului web REVEE și a site-ului în sine sunt reglementate exclusiv de legislația italiană și interpretate în conformitate cu acesta.

În cazul unui litigiu, competența exclusivă aparține Tribunalului de la Torino.

REVEE S.r.l. 
Sediu legal: C.so Quintino Sella 131 – 10132 Torino – ITALIA
Capital social € 10.000,00 vărsat integral
Nr. TVA 10818580010
REA: TO-1164432
>

PENTRU PACIENȚI

În această secțiune răspundem la întrebările voastre despre compresie și gel siliconic pentru gestionarea cicatricelor.

Citește mai mult

PENTRU MEDICI

Competența noastră: Revée oferă o gamă largă de articole de compresie post-chirurgicale care garantează o compresie adecvată fără a neglija confortul și estetica.

Citește mai mult