PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(Politica de confidențialitate în conformitate cu art. 13 din Decretul legislativ nr. 196/2003)

Vă informăm că datele pe care le furnizați operatorului acestui site la completarea „formularului de contact” (denumit și form mail) al site-ului vor fi prelucrate cu respectarea prevederilor Decretului legislativ 196/2003, Codul privind protecția datelor cu caracter personal.

Formularul de contact pus la dispoziție pe site are scopul unic de a permite vizitatorilor site-ului să contacteze, dacă doresc acest lucru, administratorul site-ului, trimițându-i un e-mail prin intermediul formularului menționat anterior. Aceste informații se referă la datele personale trimise de utilizator la completarea formularului de contact.

Vă informăm că datele pe care le veți furniza în mod voluntar prin intermediul formularului vor fi transformate într-un e-mail care va fi în cele din urmă stocat în sistemul de primire prin e-mail utilizat de proprietarul site-ului.

Aceste date nu vor fi înregistrate pe alte suporturi sau dispozitive și nu vor fi înregistrate alte date care decurg din navigarea utilizatorului pe site.